Vikevåg BåtforeningVikevåg Båtforening ble stiftet i 1981. Foreningen disponerer strandareal, molo og øvrig bryggeanlegg i Vikevåg etter vedtak av og avtale med Rennesøy kommune. Foreningens formål er å drive og utvikle småbåthavnen i Vikevåg på en sikker, rimelig, miljøvennlig, effektiv og langtidsrettet måte til beste for medlemmene og lokalmiljøet. Foreningen skal herunder tilstrebe å ha et godt samarbeid med kommunen. Foreningen skal også søke å tilrettelegge havnen slik at gjester kan benytte denne.