Båtrampe

Bårampe

Det er utsettningsrampe ved Moloen på Daleveien, som kan brukes for mindre båter. Båtrampe er lagt av betong. Den er sperret med en kjetting (ikke låst). Sett kjettingen på plass etter bruk. Bil og båthenger må ikke stå parkert på rampen.

Betaling for bruk av båtrampe

Medlemmer av Vikevåg Båtforening kr. 50,-
Ikke medlemmer kr 100,-
Årlig leie – bare for medlemmer kr 1000,-
Vipps nummer: #108638

Betaling gjøres hver gang det kjøres ut på rampen, betales i kasse på stedet.

Ved spørsmål kontakt havnesjef Bernt Arild Bertelsen på 953 62 232 eller styreformann Åsgaut Vindenes 909 19 612 eller via email