Havn og båtsplasser

VIKEVÅG HAVN

Da Vikevåg Båtforening ble stiftet i 1981 ble det av ivrige personer laget til Båthavn på Hagaskjer i Vikevåg. Det ble utført en enorm dugnad innsats av dem som ville ha båtplass den gang.

Området ved Hagaskjer var ikke stort,men med hjelp av dugnad og flere investeringer gjort av medlemmer tilknyttet Vikevåg Båtforening er Molo blitt utformet slik den fremstår i dag. I 2012 ble havnen ved Hagaskjer oppgradert med nye utriggere og det ble investert i nytt opplegg for strøm og vann.

Havnen hadde på dette tidspunkt 40 båtplasser.

Etter en lang planleggings periode ble det gjort en stor utbygging i 2016 med bølgebryter og flyteanlegg for flere båtplasser. Denne gang ble det ytterligere 59 båtplasser tilknyttet havnen.

I sammen med denne utbyggingen ble det også bedre forhold for gjestehavn på «Gamlekaien» på sentrumsiden av Vikevåg. Det ble også der lagt opplegg for strøm og vann til gjestende båter.

Våren 2020 ble det igjen foretatt en utbygging, trinn 2. På dette trinnet er det plass til ca 30 båtplasser.

I sammen med utbygging av trinn 2 er noen båtplasser flyttet og det er etablert en mindre gjestehavn inne i sentrum. Denne havnen er lun men grunn og for mindre båter.

Vikevåg Båtforening har siden etableringen i 1981 nå vokst til den havnen vi er i dag. Slik som havnen fremstår i dag er blitt til ved hjelp av dugnadinnsats og investeringer fra båtforeningens medlemmer.

Foruten båtplasser til medlemmer og gjestehavn har vi båt opptrekk for båter på båt traller, og kajakk brygge for dem som vil ut å padle. Ytterst på bølgebryteren er det fine muligheter for fiske.

Det er gode parkeringsforhold på molo.

Vikevåg Havn er et godt utgangspunkt for turer og rekreasjon