Styre

Styret er som følger for 2024:
Formann Asgaut Vindenes
Nestformann Harald Torsteinbø
Sekretær  Viggo Håvarstein
Kasserer Christof Schätz
Havnesjef Bernt Arild Bertelsen
Styremedlem Jonas Ertenstein
Varamedlem Sigbjørn Kant

Referat for Årsmøte: