Bli medlem

For å kunne bli medlem i Vikevåg Båtforening kreves det kun at en har bosteds adresse eller har fritidseiendom i Rennesøy kommune.

Nedre aldersgrense for a blir medlem er 10 år.

Vedtekter Vikevåg Båtforening April 2019

Medlemsavgifter 2019:

Medlemskontingent                           375kr
Havnavgift til 3,5m                           2050kr
Havnavgift mellom 3,5m-4,5m         2800kr
Havnavgift over 4,5m                       3500kr
Bod                                                     600kr

Ønsker du å bli medlem send epost til post@vikevaag-baatforening.no eller ta kontakt med styret, med formann eller kasserer.